XML feed - specifikace

Přejete si přidat naše nabídky do vašeho agragátoru? Není nic snadnějšího než využít náš XML feed!

Ukázka kódu feedu

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<SERVER> 
 <DEAL> 
  <ID>12</ID> 
  <CITY>Praha</CITY> 
  <TITLE>10 vstupů do posilovny za 300Kč!</TITLE> 
  <DESCRIPTION>toto je krátký popis nabídky</DESCRIPTION> 
  <TEXT>kompletni popis nabidky s odradkovanim 
     mezi novymi radky</TEXT> 
  <URL>http://www.sportmart.cz/10-vstupu-za-300-kc</URL> 
  <IMAGE>http://www.sportmart.cz/images/obrazek.jpg</IMAGE> 
  <FINAL_PRICE>300</FINAL_PRICE> 
  <ORIGINAL_PRICE>1200</ORIGINAL_PRICE> 
  <DISCOUNT>75</DISCOUNT> 
  <CUSTOMERS>89</CUSTOMERS> 
  <MIN_CUSTOMERS>25</MIN_CUSTOMERS> 
  <MAX_CUSTOMERS>300</MAX_CUSTOMERS> 
  <DEAL_START>2010-11-25 07:00:00</DEAL_START> 
  <DEAL_END>2010-11-27 20:00:00</DEAL_END> 
  <VOUCHER_START>2010-12-04 00:00:00</VOUCHER_START> 
  <VOUCHER_END>2011-12-01 00:00:00</VOUCHER_END> 
  <COORD>50.012345,14.45678</COORD> 
  <ADDRESS>Nedvězská 2223, 11000 Praha 10-Skalka</ADDRESS> 
  <CATEGORY>Sport</CATEGORY> 
  <TAG>sport,posilování</TAG> 
 </DEAL> 
 <DEAL> 
   ... zde je další souběžně probíhající nabídka ... 
 </DEAL> 
</SERVER> 

Popis elementů

SERVER - kořenový element, v souboru je obsažen pouze jednou
DEAL - element obsahuje informace o konkrétní nabídce, v souboru je obsažen tolikrát, kolik máme zrovna nabídek
ID - identifikátor nabídky
CITY - město, ve kterém lze voucher využít (Praha, Bratislava, Prešov, Slovensko, ...)
TITLE - celý nadpis nabídky bez HTML elementů
DESCRIPTION - krátký popis nabídky
TEXT - kompletní popis nabídky s odřádkováním mezi novými řádky
URL - adresa konkrétní nabídky, případně hlavní stránky
IMAGE - URL k ilustračnímu obrázku
FINAL_PRICE - konečná cena, kterou zákazník za voucher platí (v Korunách)
ORIGINAL_PRICE - původní cena služby/produktu (v Korunách)
DISCOUNT - sleva v procentech (celé číslo, v %)
CUSTOMERS - informace o aktuálním stavu prodaných voucherů (celé číslo)
MIN_CUSTOMERS - minimální počet voucherů k aktivaci nabídky (celé číslo)
MAX_CUSTOMERS - maximální počet voucherů k dispozici (celé číslo)
DEAL_START - kdy nabídka začíná (formát YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
DEAL_END - kdy nabídka končí (formát YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
VOUCHER_START - odkdy voucher platí (formát YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
VOUCHER_END - dokdy voucher platí (formát YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
COORD - souřadnice místa, kde lze nabídku uplatnit
ADDRESS - adresa místa, kde lze nabídku uplatnit
CATEGORY - kategorie nabídky, v našem případě prakticky vždy "Sport"
TAG - seznam klíčových slov pro snadné identifikování typu nabídky (jídlo, adrenalin, masáže, služby, ...)